Καμπάλα - Εισαγωγή & Κατανόηση

Τα τρέχοντα τμήματα έχουν συμπληρωθεί και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα των τμημάτων για την Εαρινή Περίοδο. 

Η φόρμα δηλώσεων θα είναι διαθέσιμη όταν ξεκινήσουν νέα τμήματα.

Kabbalah